Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/6913-CEN

31.05.2017

Súhlas na zásah do biotopu pre TMR a.s., z dôvodu stavby „Koliba Vyhliadka“ na parcele (vrátane inžinierskych sietí) č. KN-C 2945/83, 2945/84, 2955/40, 2955/49, 2945/2, 2945/63, 2945/3, 2945/62, 2945/73, 2955/33, 2955/52, 2955/46, 2945/1., k.ú. Demänovská Dolina