Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/06420-Ku

22.05.2017

Žiadosť na vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (požičovňa malých plavidiel v rekreačnom stredisku Marina Liptov) na vodnej ploche VN Liptovská Marav k.ú. Bobrovník, žiadateľ Luxoria s.r.o., Priekopy 71, 821 08 Bratislava, IČO 454 27 887.