Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9870-Ku

08.09.2016

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (móla) na vodnej ploche VN Liptovská Mara v k.ú. Liptovská Sielnica podľa § 68 písm w) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre YACHT CLUB, Ružomberok