Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9365-CEN

18.08.2016

Súhlas na zásah do biotopu realizáciou stavby  "Traverz Jelení grúň 12a-úprava 2016" , na parcele č. KN-C 2947/123 oddelenej od parc. KN-C 2947/1., k.ú. Demänovská Dolina. pre TMR a.s.