Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2016/8522-Ku

28.07.2016

Súhlas na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche podľa § 68 písm w) zákona 543/2002 Z.z., k.ú. Liptovský Trnovec.