hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2016/7681-CEN

Súhlas pre Tatry mountain resorts a.s., na  zásah do biotopu  v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry z dôvodu stavby „Úprava zjazdovej trate Jelení grúň, prepoj Pretekárska - Jelení grúň“ na parcele č. KN-E: 9999, 3550,3551, resp. na LV 266,238