Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/7681-CEN

23.06.2016

Súhlas pre Tatry mountain resorts a.s., na  zásah do biotopu  v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry z dôvodu stavby „Úprava zjazdovej trate Jelení grúň, prepoj Pretekárska - Jelení grúň“ na parcele č. KN-E: 9999, 3550,3551, resp. na LV 266,238