Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/5882-CEN

03.05.2016

Územné a časové obmedzenía lesohospodárskej činnosti z dôvodu druhovej ochrany.