Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/12571-Ku

01.12.2016

Žiadosť Komposesorátu - Pozemkového spoločenstva Liptovská Anna, Liptovská Anna 77, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 30231841 o vydanie súhlasu: