Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/11009-CEN

26.10.2016

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na parc. č. KNC 3194/8 (TTP), k.ú. Partizánska Ľupča, intravilán , lokalita Magurka, pre Ing. R.Huttu