Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/10764-CEN

05.10.2016

Súhlasu na výrub 12 ks stromov ( jedľa biela 1 ks, smrek obyčajný 11 kusov) na parcelách č. KN-C 3560/3, 3560/4, 3573/3, 3573/2, 3582/2, KN-E 1818, 1829, 1835, 1852/2, 1851/1, 1848/2, 1838, 1834, 1833 vedených v KN ako TTP, v k.ú. Liptovský Ján pre UPS Hybe