Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9657-CEN

07.10.2015

Súhlas na výrub drevín (4 ks) pre Dagmar Dubovskú na parcele 3167/2, k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka