Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/7486-CEN

31.07.2015

Súhlas na zásah do biotopu (Ls 9.1 smrekové lesy čučoriedkové  na ploche 0,5637 ha) z dôvodu terénnych úprav pri stavbe " Rozšírenie traverzu č.42" , lokalita : Koliesko-Jelení grúň,  v k.ú. Demänovská Dolina na parcele č. KN-E 9999, 3551