Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/6601-CEN

02.07.2015

 

Súhlas pre WEBIS s.r.o., na ochranné oplotenie výjazdu LD Grand - Jet ( ohradenie priestoru výjazdu vozňov )parc.č. KN-C 2926/224, 2926/171 v k.ú. Demänovská Dolina