Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3851-CEN

14.04.2015

Územné a časové obmedzenia z dôvodu ochrany chráneného druhu PSBÚ Ľubeľa