Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/5285-CEN

24.06.2014

Žiadosť spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS a.., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636, o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2946/5 (LV č.11) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu realizácie projektov výstavby „Prístreškov pre objekty Chaletov č.3,9,10,11