Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2013/00515-VIT

04.12.2013

žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v k.ú. Pribylina parcela č.KN-C 10492/1 stavebník Mária Štancová, Kristína Štancová, Brestovany