hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP/2013/00227-CEN

Žiadosť Márie Brezniakovej, Liptovská Porúbka č.403, 033 01 Liptovský Hrádok,  o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-E 242/3 vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Liptovská Porúbka na území Národného parku Nízke Tatry