domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-11010-CEN

Súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-E 5261, 5314 (zastaavné plochy a nádvoria) , k.ú. Partizánska Ľupča, lokalita Magurka, pre Obec Partizánska Ľupča