domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

A/2013/01633 CEN

Žiadosť Miloša Barteka, bytom Okoličné 385, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručená dňa 22.07.2013 o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-C 2955/30 (ttp) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu začatia výstavby „Polyfunkčný objekt služieb“ /stavebné povolenie č.j. SÚ-560/2013-SP/