Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/006518

04.06.2015

žiadosť o súhlas na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Stará Bystrica, Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesa Stará Bystrica