Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BY-OSZP/2019/000714/Cur

19.11.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Žiadateľ: AO Production s.r.o., Závist 533/15, 62400 Brno

Vydanie súhlasu na let bezpilotného letuschopného zariadenia (dron) s fotografovaním a videozáznamom v CHKO Strážovské vrchy a v NPR Súľovské skaly