Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/030226/Vk

13.08.2019

Správne konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu „Odber závlahovej vody z toku Rudava v rkm 32,390“, žiadateľ je spoločnosť Slovgeoterm, a.s. Navrhovanou činnosťou je dotknutý chránený areál Rudava a územie európskeho významu SKUEV0163 Rudava.

Oznámenie