Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/026147/Vk

08.07.2019

Žiadosť spoločnosti SAND, s.r.o., 908 41 Šaštín-Stráže, J. Hollého 645 o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2014/00635/Vk, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. v CHKO Záhorie, kde platí II. stupeň územnej ochrany. Dôvodom žiadosti je nedoťaženie ložiska piesku v lehote do skončenia platnosti rozhodnutia.

Oznámenie