Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/026085/Ma

04.07.2019

Žiadosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Veľký Meder o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na vjazd a státie s motorovými vozidlami do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona na lesné cesty v území obhospodarovanom Štátnymi lesmi Levice, za účelom lovu rýb a výkonu rybárskeho práva. Jedná sa o lesné cesty v medzihrádzovom priestore. Rybárske revíry 2-0490-1-1 Dunaj č. 2, 2-0500-1-1 Opátske rameno, 2-0550-1-1 Dunaj č. 3.

Oznámenie