Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trenčín

OU-TN-OSZP1-2019/032982-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o posúdenie projektu stavby

OU-TN-OSZP1-2019/032993-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu