Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/051468/KM

17.10.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/051051/SA

17.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s realizáciou telekomunikačnej stavby "FTTH PP KBV Tatranská Lomnica".

OU-PO-OSZP1-2019/050076/SA

17.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s vykonávaním športovej činnosti NPR Studené doliny.

OU-PO-OSZP1-2019/051048/SJ

15.10.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu entomolgického výskumu v chránených územiach Slovenska

OU-PO-OSZP1-2019/050739/SA

11.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Sherpa rallye" v NPR Studené doliny.

OU-PO-OSZP1-2019/050359/SJ

10.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - úprava toku rieky Dunajec v PIENAPe