Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/058709/SJ

10.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stánku na lokalite Popradské pleso, NPR Mengusovská dolina podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/058682/KM

09.12.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/057756/SA

04.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom rastlinného druhu na území TANAP.

OU-PO-OSZP1-2019/058039/SA

04.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov v súvislosti s organizovaním neverného podujatia vo Veľkej Studenej doline.

OU-PO-OSZP1-2019/058059/SJ

04.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu potápačského výskumu na lokalitách v TANAPe

OU-PO-OSZP1-2019/057679/SJ

04.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na bežecké podujatie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov