Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2019/015478

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku, na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku a na prevádzku prístaviska – pristávacie mólo na rieke Ipeľ pre kajaky - Obec Chľaba