Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2019/051220

22.11.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „KO_Bodzianske Lúky, TS 0004-002, TS, VNV“ v k.ú. Bodzianske Lúky a v k.ú. Sokolce má alebo nemá pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na CHVÚ Ostrovné lúky a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA.