Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2019/036283

19.07.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „KO Vrbová nad Váhom, TS0038-308-VNV,TS“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na CHVÚ SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA.

OU-NR-OSZP1-2019/035658

15.07.2019 Vydanie odborného stanoviska k projektu „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2“ - REMING CONSULT a.s.