Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/032858

07.06.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 71618/GLMNH Mníšek nad Hnilcom“

Žiadateľ: BK-Tel, s.r.o., Urbánkova 70, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k stavbe „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 71618/GLMNH Mníšek nad Hnilcom“

Žiadosť doručená dňa: 05.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.