hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/024136

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Usporiadanie 9. ročníka verejnej športovej akcie 1000 Miles Adventure v chránených územiach s 2. 3. a 5. stupňom ochrany na území Trenčianskeho, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského a Košického kraja

Žiadateľ: VALACHIARUN.CZ, z. s., Stará cesta 1782, 755 01 Vsetín, Česká republika

Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 11.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.