domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/051501

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Na vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany na území Národného parku Slovenský kras

Žiadateľ: Jaskynná záchranná skupina – Slovenský kras, Kyjevská 1874/5, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasov a povolenie výnimiek podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 05.12.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.