domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/050318

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt výsadby ovocného sadu

Žiadateľ: AGROMYŠĽAN, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k výsadbe ovocného sadu v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 19.12.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.