hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/023377-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území Brzotínskych rybníkov, ktoré sa nachádzajú sa v ochrannom pásme NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypúšťanie Brzotínskych rybníkov (Malý, Vrbový, Olšový, Čremošná, Nový I, Nový II, Komora, Oko a Starý, ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma NP Slovenský kras - druhý stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 12.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5. pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.