hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00202

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o  povolenie výnimky zo zákazov na území NP Slovenský raj, konkrétne, ktorý je zároveň SKUEV Slovenský raj za účelom čistenia vodného toku Hornád v lokalite Mýto – Čingov (3. stupeň ochrany) a jeho brehov v úseku Hrdlo Hornádu – Lesnica (5. stupeň ochrany) počas organizovaného splavu.

Žiadateľ:  Akademik TU Košice – KAMIKSE – Klub vodákov, Watsonova 4/A, Košice

Predmet žiadosti:

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie iných športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj v lokalite Mýto – Čingov a v úseku Hrdlo Hornádu – Lesnica.

 

Žiadosť doručená dňa: 27.2.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.