hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU--KE-OSZP1-2013/00178

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Bačkovská dolina.
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti:
Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území Národnej prírodnej rezervácie Bačkovská dolina (piaty stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK), za účelom spracovania vetrovej kalamity v rozsahu 19,80 m3 z dôvodu sprístupnenia zvážnice v poraste č. 309A. Uvedená zvážnica je jedinou prístupovou cestou k majetku Pozemkového spoločenstva združených lesov a pasienkov Bačkov a taktiež je dôležitá pri protipožiarnych opatreniach

Žiadosť doručená dňa: 12.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.