hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2351

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky na území NPR Humenec.

Žiadateľ: Ing. Miloslav Pazdírek, Clementisova 11, 040 22 Košice
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, zasahovania do lesných porastov a rušenia pokoja a ticha na území NPR Humenec, kde platí 5. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o OpaK, za účelom vykonávania prác súvisiacich s výrubom 10 exemplárov stromov.

Žiadosť doručená dňa: 28.08.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (micenko.miroslav@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.