hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2208

 

Na základe Vašich žiadostí Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o udelenie výnimiek z podmienok územnej ochrany v NP Slovenský kras a súhlasu za účelom výstavby Altánka, t.j. prístrešku pre návštevníkov Gombaseckej jaskyne, vrátane vybudovania prístupového chodníka:

-       na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK)

-       na vjazd a státie s bicyklom (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK)

-       na zasahovanie do biotopu európskeho významu (§ 6 ods. 2  zákona OPaK) 

-       likvidácia existujúcich TTP (§ 13 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK)

-  na umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (§ 13 ods. 2 písm. g) zákona o OPaK),

-       na vyznačenie náučného chodníka na území NP Slov. kras (§ 13 ods. 2 písm. i) zákona o OPaK)  

 

Žiadateľ: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11  

 

Žiadosť doručená dňa: 8.8.2013

 

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.