hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2097

 

Žiadosť o súhlas na vyznačenie cyklotrasy na území ochranného pásma národného parku  Slovenský raj v k.ú. obcí Hrabušice, Tomášovce a Smižany.

Žiadateľ: SPIŠ – agentúra regionálneho rozvoja, Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 13 ods. 2 písm. i) zákona o OPaK na vyznačenie cyklotrasy na území ochranného pásma Národného parku Slovenský raj v k.ú. obcí Hrabušice, Tomášovce a Smižany. Navrhovaná cyklotrasa spojí Mesto Spišská Nová Ves s cyklotrasami na území Národného parku Slovenský raj. Cyklotrasa je navrhovaná po existujúcej nespevnenej poľnej ceste v k. ú. uvedených obcí. Vyznačenie nového úseku Spišskej cyklomagistrály (cyklotrasa č. 014) Spišské Tomášovce – Hrabušice a jej následné napojenie na cyklotrasu 2703 (Hrabušice-Kopanec-Krivian) sa vytvorí zaujímavý okruh okolo Slovenského raja s návratom do Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa: 22.07.2013 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.