hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1639

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle zákona o OPaK v chránenom území s 2. 3. a 5. stupňom ochrany na území Trenčianskeho, Prešovského, Žilinského a Košického kraja.

Žiadateľ: KOPKA & WIDE BIKE CLUB, o.s, Skalka 5096/6, 466 01 Jablonec n. Nisou. IČ: 27005542

Predmet žiadosti:

1.      vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového podujatia v chránených územiach s druhým stupňom ochrany (CHKO Vihorlat, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty, ochranné  pásma NP Poloniny a NP Nízke Tatry),

2.      povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

a.    § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového podujatia v CHÚ s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany (národný park (NP) Poloniny, NP Slovenský raj, NP Nízke Tatry, NP Veľká Fatra, národná prírodná rezervácia (NPR) Vozárska, NPR Sivec, NPR Červené skaly, prírodná rezervácia (PR) Vysoký vrch, PR Žrebiky a chránený areál (CHA) Revúca)

b.    § 16 ods. 1 písm. a) v znení  v znení § 13 ods. 1 písm. b),  § 15 ods. 1 písm. a) v znení  v znení § 13 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej a účelovej komunikácie v uvedených CHÚ s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany na území Trenčianskeho, Prešovského, Žilinského a Košického kraja za účelom organizovania športového podujatia,

c.    § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na vjazd a státie s dvomi motorovými vozidlami na lokality určené odbornými organizáciami, za účelom zdokumentovania športového podujatia.

Tretí ročník športového podujatia s názvom Craft 1000 Miles Adventure je plánovaný v dňoch 30.06.-30.07.2013 so štartom v Novej Sedlici, okres Snina (Slovenská republika) a cieľom Skalná v Čechách, okres Cheb (Česká republika). Predpokladaný termín prejazdu územím Slovenskej republiky je 30.06.-08.07.2013. Trasa uvedeného podujatia vedie po existujúcich cestách - väčšinou po značných turistických, oficiálnych cyklotrasách, cestách alebo zvážniciach. Viac informácii na http://www.1000miles.cz/mapa-trasy.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.