hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1172

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu zvážnice na území európskeho významu Stredné Pohornádie SKUEV0328.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na výstavbu zvážnice na území európskeho významu Stredné Pohornádie SKUEV0328, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK. Účelom predmetnej žiadosti je sprístupnenie porastov pod kótou „Prielohy“ t.j. na svahoch severnej expozície zvažujúcich sa do doliny Hornádu, v ktorých je potrebné začať s obnovou. Nnavrhovaná zvážnice prechádza dielcami č. 491, 495, 499, 501, 502, 503, 552 (parcela č. 432/1 v k.ú. Malá Lodina, LV č. 387).

Žiadosť doručená dňa: 28.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.