Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2017/008693

16.05.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie, košarovanie a preháňanie oviec v k.ú. Tisovec, podľa § 13,14 zák.543/2002 Z.z , pre žiadateľa Rastislava Roška, Tisovec