Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00187-KA

30.01.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7177, 7178, 7180 v k.ú Tisovec, pre žiadateľa Rastislava Štrbu, Tisovec