Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/001029

14.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemkoch parcelné čísla E KN 963/2 a 962/7 v katastrálnom území obce Prenčov