Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/025138-Ku

12.07.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu a povolenia výnimky  zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umožňujúcich nakrúcanie časti nového slovenského dlhometrážneho hraného filmu s pracovným názvom Fašiangy, ktorá by sa mala odohrávať v lokalite Sitnianska skala na vrchu Sitno (na a pri jeho vrchole a v lese pri ceste na vrchol) v dňoch 17. – 21.9.2019.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.