Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ou-bb-oszp1-2019-025004-sp

11.07.2019

žiadosť o povolenie výnimky z § 13 ods. 1 písm. a) a žiadosť o vydanie súhlasu § 13  ods. 2 písm. g), k), l), n) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p. na organizovanie akcie  XVIII.ročník cyklomaratónu Merida - Zelená stopa SNP.