Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

01.03.2019

Konanie na vydanie súhlasu na let lietadlom (vrtuľníkom) ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla (vrtuľníka) pre SLOVEX s.r.o., Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica  podľa § 14 ods. (2) písm. d) zákona 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky  na e-mailovú adresu   v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2019/039352-Ko

09.12.2019 Odborné stanovisko