hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

9023/2014-2.3

Žiadateľ: Ing. Peter Tepala a Ing. Darina Tepalová, bytom Jerichova 7640/11, 917 01 Trnava, žiadajú o povolenie výnimiek z podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou IBV Ohlajty v Horných Orešanoch z dôvodu výskytu chránenej rastliny divozel úhľadný (Verbascum speciosum).