Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

8050/2015-2.3

20.11.2015

Žiadosť entomológov Ladislava Miška, Petra Šomodyho, Rolanda Štefanoviča a Jaroslava Nemého o povolenie výnimiek a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom živočíchov radov Coleoptera a Lepidoptera v Nitrianskom a Trnavskom kraji.