hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

6503/2015-2.3

Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany


Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje začatie uvedeného správneho konania:

Žiadateľ: Oľga Fedáková, Hromoš 120

Predmet žiadosti: žiadosť o odstránenie bobrích hrádzí na potoku Hromovec

Žiadosť doručená dňa:10.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné žiadosť o účastníctvo zaslať do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 15.8.2015 a to v písomnej alebo elektronickej forme (anna.haladekova@enviro.gov.sk).